belboo96
Pelaaja

24 viestejä
17 maine

IGN: belboo96
Tekijä: belboo96 » 2 kuukautta sitten
Kirkollislaki
 
Kirkko Aldyriassa.
1. Valedyrismi on aldyrian pääuskonto.
2. Aldyriassa on vaihtoehtoinen uskonnonvapaus, uskonnonvapaus koskee ulkomaalaisia mutta sitä on mahdollista hakea pätevällä syyllä Arkkikardinaalilta.
3. Kirkko on Aldyrian kulttuurin sydän ja sen päätehtävä on pitää uskoa yllä Aldyriassa.
4. Valedyyrikirkkoa johtaa Arkkikardinaali.
5. Kirkollisneuvosto koostuu kardinaaleista, Arkkikardinaalilla on tarvittaessa oikeus puuttua neuvoston toimiin. Arkkikardinaali voi puoltaa Ei-kardinaalia neuvostoon.
6. Arkkikardinaalin voi hakea neuvoston päätökseen muutosta parlamentin kautta.
7. Val Valethilla on oikeus vastata ja päättää kirkon asioista.
8. Kirkko toimii omana itsenäisenä organisaationa, kirkko vastaa parlamentille toimistaan viimekädessä, parlamentissa ei tarvitse muotoilla kirkon päätöksistä.
9. Kirkolliskokoukseen voi osallistua kuka vain.
10. Kirkollisneuvosto päättää kirkon asioista.
11. Kirkolliskokouksessa voidaan päättää asiasta, jos asia on merkittävä jossa tarvitaan kansan mielipide.
12. Arkkikardinaali on oikeutettu, etuoikeutettuun asemaan yhteiskunnan säätyjärjestelmässä.
13. Arkkikardinaali on aatelinen. Neuvostossa keskustellaan poikkeukset.
14. Kansalla on oikeus valittaa kirkon toimista oikeusministeriölle.
15. Arkkikardinaali voi purkaa ja perustaa neuvoston halutessaan.
16. Kirkolliskokous ja parlamentti päättää viimekädessä kirkon toiminnasta.
17. Arkkikardinaali voi tarvittaessa viedä kardinaalin paikan parlamentista.
18. Kirkko valitsee kardinaalin parlamentaarikoksi.
 
Kerettiläisyys
1. Kerettiläisyys on kielletty Aldyriassa, kerettiläiset tuomitaan ja julistetaan kirkollistuomioistuimessa.
2. Kerettiläisyyttä on:
- Noituus ja musta magia.
- Kerettiläisen/rikollisen kanssa vehkeily.
- Val Valethiin uskomattomuus ilman lupaa uskonnonvapauteen.
- Val Valethin sanan väärinkäyttö.
- Val Valethin sanan käyttö omiin itsekkäisiin tarkoituksiin.
- Epäjumalien palvominen.
- H’whallaan uskominen.
- Kerettiläinen on aina myös etsintäkuulutettu.
- Kerettiläisyydestä viime kädessä päättää Arkkikardinaali. Arkkikardinaali voi sanallaan kumota kerettiläisyyden. Tarvittaessa neuvosto.
- Kerettiläisyyttä on kielletyt tavarat. Kirkollisneuvosto määrittää ne.
- Epäkunnioittava toiminta kirkossa.
 
 
Kirkollistuomioistuin.
1. Kirkollistuomioistuimen tehtävä on: järjestää oikeudenkäynnit kerettiläisille ja kerettiläiseksi syytetyille myös kirkonmiehille.
2. Kirkonmiehillä on oikeus järjestää kirkollistuomioistunto, kirkonmies voi toimia myös syyttäjänä (tuomarina toimii Oikeusministeri tai tarvittaessa hänen sijainen).
3. Arkkikardinaalin paikalla ollessaan hän voi halutessaan tuomita syytetyn tai vapauttaa syytteistä.
4. Jos istunto on avoin, paikalla olevat voivat tarvittaessa puhua syytettyä vastaan tai tämän puolesta.